PoprzedniNastępny

dzień smyka
Dla właściciela

… to funkcjonalne i nowoczesne narzędzie ułatwiające zarządzanie placówka lub grupą placówek. Monitoruj każdy aspekt życia przedszkola i bądź na bieżąco dzięki licznym funkcjom, które posiada system.

dzień smyka
Dla dyrektora

... to najnowocześniejsze na polskim rynku narzędzie ułatwiające i wspomagające
zarządzanie każdym przedszkolem. Teraz dyrektor może na bieżąco monitorować
pracę nauczycieli, kontrolować postępy dzieci. Ma gwarancję,
że do jego przedszkola każde dziecko będzie przychodzić
z uśmiechem.

dzień smyka
Dla nauczyciela

... to oszczędność czasu i pomoc w codziennej pracy wychowawczej. Dzięki
dostępowi do materiałów edukacyjnych i gotowych formularzy do
diagnozowania osiągnięć dzieci, nauczyciel zyskuje nieocenione wsparcie
merytoryczne. Dzień Smyka zapewnia także szybki i łatwy kontakt z rodzicami
lub opiekunami każdego przedszkolaka.

dzień smyka
Dla rodzica

... to bieżące informacje na temat aktywności dziecka w przedszkolu. Dzięki dostępowi do założeń procesu dydaktyczno-wychowawczego, a także do realizowanych podczas zajęć treści, rodzic lub opiekun może śledzić edukacje swojego dziecka na każdym etapie. Dzień Smyka pozwala także na ścisłą kontrole wydatków związanych z pobytem dziecka w przedszkolu.

Infolinia 41 366 55 55

Informacje ogólne

Jaki powinien być dziennik elektroniczny według rozporządzeń MEN?rozwiń więcejzwiń

Dzień Smyka spełnia wszystkie wymogi i warunki stawiane systemom informatycznym służącym prowadzeniu dokumentacji pedagogicznej przedszkoli, określone przez MEN w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 • zachowuje selektywność dostępu do danych stanowiących dziennik elektroniczny;
 • zabezpiecza dane stanowiące dziennik elektroniczny przed dostępem osób nieuprawnionych;
 • gwarantuje archiwizację danych stanowiących dziennik i zabezpiecza przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą;
 • rejestruje historię zmian i ich autorów;
 • dodatkowo, w terminie 10 dni od dnia zakończenia roku szkolnego, dane stanowiące dziennik elektroniczny mogą być zapisywane na informatycznym nośniku danych w postaci wyeksportowanego z dziennika elektronicznego pliku XML.

Czy dane w systemie Dzień Smyka są odpowiednio zabezpieczone?rozwiń więcejzwiń

Tak. Korzystanie z systemu Dzień Smyka gwarantuje bezpieczeństwo zawartych w nim danych i informacji dzięki zastosowaniu najnowszych technologii i certyfikatów.
Dzień Smyka zapewnia:

 • zachowanie selektywności dostępu do danych – rodzic ma dostęp tylko do informacji o swoim dziecku;
 • każdy użytkownik ma ściśle określony przez administratora dostęp do poszczególnych modułów i informacji;
 • automatyczne wylogowanie użytkownika po dłuższym braku aktywności w systemie;
 • dostęp do historii przeprowadzonych operacji w systemie;
 • każda placówka posiada osobną i niezależną bazę danych;
 • zastosowanie certyfikatu SSL;
 • przeprowadzanie archiwizacji danych systemu (raz w ciągu dnia);
 • kontrola nad wprowadzanymi do bazy danymi.

Przed zakończeniem roku przedszkolnego dane mogą zostać zapisane na trwałym nośniku w postaci uprzednio wyeksportowanego pliku XML z danymi.

Kto ponosi koszt zakupu systemu Dnia Smyka?rozwiń więcejzwiń

Opłatę za system Dzień Smyka ponosi placówka.

Czy przed podpisaniem umowy mogę wypróbować system Dzień Smyka?rozwiń więcejzwiń

Tak. Dzięki zarejestrowaniu się na naszej stronie internetowej, placówka otrzymuje uprawnienia do korzystania z wersji prezentacyjnej dziennika. Zarówno rejestracja, jak i korzystanie z wersji prezentacyjnej nie zobowiązują do podpisania umowy i zakupu usługi.

Kto odpowiada za administrację danych osobowych?rozwiń więcejzwiń

Wszelkimi danymi zawartymi na platformie Dzień Smyka administruje dyrektor placówki.

Jaki wpływ na relacje nauczyciel/placówka – rodzic może mieć korzystanie z Dnia Smyka?rozwiń więcejzwiń

Wdrożenie systemu Dzień Smyka w placówce gwarantuje poprawę dotychczasowego poziomu komunikacji w relacji nauczyciel- rodzic i przedszkole- rodzic. Dzięki modułowi wiadomości, a także dzięki dostępowi rodziców do modułu aktualności, istnieje możliwość nieograniczonego kontaktu i przekazywania istotnych informacji z życia i organizacji pracy placówki. Rodzic w każdej chwili może skontaktować się z nauczycielem w nurtującej go kwestii, może zaplanować nieobecność dziecka i śledzić jego frekwencję. Dodatkowo, dzięki modułowi płatności, rodzic kontroluje opłaty za przedszkole i stale monitoruje realizację zajęć, w których uczestniczy jego dziecko.

Korzystanie z platformy Dzień Smyka pokonuje barierę braku czasu, jaka często dzieli rodziców i placówkę pracującą bez wsparcia nowoczesnych systemów informatycznych. Efektem zastosowania systemu Dzień Smyka jest większe zaangażowanie rodziców w kontakt z placówką i w proces edukacyjny dzieci.

Jakie są rodzaje kont w systemie?rozwiń więcejzwiń

W systemie Dzień Smyka można utworzyć następujące rodzaje kont:

 • dyrektor
 • nauczyciel – wychowawca,
 • nauczyciel wspomagający,
 • inny pracownik pedagogiczny,
 • inny pracownik niepedagogiczny,
 • rodzic (konto Standard lub Premium),
 • dziecko (profil).

Kto odpowiada za treści zamieszczane w systemie Dzień Smyka?rozwiń więcejzwiń

Za informacje i treści zamieszczane w systemie odpowiedzialni są wszyscy jego użytkownicy zgodnie z uprawnieniami przydzielonymi przez dyrekcję.

Zgodnie z Regulaminem zabronione jest rozsyłanie spamu, rozpowszechnianie treści wulgarnych, zniesławiających i naruszających dobre obyczaje, jak również nawołujących do przemocy, propagujących treści zakazane. Zakazane jest również naruszanie przez użytkowników praw i wolności innych osób, w szczególności praw własności intelektualnej.

Czy z pomocą Dnia Smyka mogę prowadzić stronę internetową przedszkola?rozwiń więcejzwiń

Tak. Aby skorzystać z takiej funkcjonalności wystarczy wybrać jeden z 4 dostępnych szablonów. Strona internetowa jest synchronizowana na bieżąco z danymi zawartymi w systemie Dzień Smyka. Wprowadzanie treści, zdjęć jest bardzo proste i intuicyjne, nie wymaga specjalistycznej wiedzy informatycznej.

Do czego służy czytnik kontroli frekwencji? Czy moja placówka musi go posiadać?rozwiń więcejzwiń

Czytnik służy bieżącej kontroli frekwencji dzieci w przedszkolu, przez co możliwe jest automatyczne naliczanie należności.
Rejestruje obecność dziecka poprzez przyłożenie do niego karty zbliżeniowej.
Posiadanie czytnika kontroli frekwencji nie jest obowiązkowe, ale zdecydowanie ułatwia pracę kadry pedagogicznej. Czytnik zdejmuje z nauczycieli obowiązek prowadzenia i ręcznego uzupełniania godzin wejścia i wyjścia dziecka z placówki. Nauczyciel może całą swoją uwagę poświęcić dzieciom.


Informacje techniczne

Czy system wymaga instalacji lub potrzebuje dodatkowego sprzętu i oprogramowania?rozwiń więcejzwiń

Nie. Aby móc korzystać z naszego systemu, placówka nie musi inwestować w zakup dodatkowego serwera bądź specjalnego oprogramowania. Dziennik Dzień Smyka jest udostępniany placówkom w formie e-usługi, co pozwala na swobodne logowanie się oraz korzystanie z systemu za pomocą każdego komputera mającego dostęp do Internetu. System nie wymaga również obsługi administracyjno-informatycznej. Aktualizacje i udoskonalenia są dokonywane automatycznie bez dodatkowej ingerencji użytkownika.

Czy korzystanie z platformy Dzień Smyka wymaga biegłej znajomości obsługi komputera?rozwiń więcejzwiń

Nie. Korzystanie z Dnia Smyka jest na tyle intuicyjne, że nie wymaga biegłej znajomości obsługi komputera.

Skąd pobrać przeglądarkę i wtyczki internetowe niezbędne do korzystania z systemu?rozwiń więcejzwiń

Przeglądarkę internetową można pobrać bezpośrednio z naszej strony internetowej www.dziensmyka.pl - system Dzień Smyka obsługiwany jest przez następujące przeglądarki:

 • Firefox 4.0 lub nowszy
 • Internet Explorer 8 lub nowszy
 • Opera 9.0 lub nowsza
 • Safari 4.0 lub nowsza
 • Chrome 13.07

Posiadam login i hasło, ale nie mogę zalogować się do systemu Dzień Smyka. Co zrobić?rozwiń więcejzwiń

Jeśli podczas próby logowania do systemu pojawił się komunikat o błędnym loginie lub haśle, należy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy:

 1. Nie został przypadkiem włączony na klawiaturze komputera klawisz CAPS LOCK – powodujący zmianę wielkości liter.
 2. Nie została włączona klawiatura numeryczna – klawisz NUM LOCK.

Jeżeli pomimo tego logowanie nie jest możliwe, należy skontaktować się z przedszkolnym administratorem systemu.

Nie pamiętam loginu/hasła. Co zrobić?rozwiń więcejzwiń

W przypadku zapomnienia loginu/hasła należy skontaktować się ze przedszkolnym administratorem systemu.

Co zrobić, gdy pojawi się komunikat o połączeniu z certyfikatem SSL?rozwiń więcejzwiń

Jeżeli w przeglądarce napotkamy błąd podczas wejścia do systemu należy dodać "Wyjątek bezpieczeństwa" w opcjach/ustawieniach danej przeglądarki, który spowoduje trwałe niewyświetlanie. System Dzień Smyka będzie szyfrować wszystkie połączenia w celu zabezpieczenia danych.

PawełOjciec dwójki przedszkolaków

Gdziekolwiek bym nie był, jestem w stałym kontakcie z przedszkolem. Dzień Smyka to idealne rozwiązanie! Mogę na bieżąco kontrolować postępy moich dzieci, zapisywać je na dodatkowe zajęcia i sprawdzać, czy jedzą posiłki.

AnnaNauczycielka w przedszkolu

Myślałam, że elektroniczny system edukacyjny w przedszkolu, czyli edziennik tylko dołoży mi pracy. Jednak nie! Dzień Smyka pozwala mi na uporządkowanie moich obowiązków i trzymanie całej dokumentacji w jednym miejscu. Skończyłam z papierkową robotą i mam więcej czasu dla siebie. Dobra robota!

TadeuszDyrektor przedszkola

Po długich poszukiwaniach znaleźliśmy system edukacyjny miarę XXI wieku! Po pierwsze, nie musieliśmy płacić za jego użytkowanie przez pierwsze pół roku. Po drugie, dzięki Dniu Smyka przedszkole funkcjonuje sprawniej, a rodzice są informowani o wszystkim na bieżąco. Są zachwyceni podobnie zresztą jak nauczyciele. Ten system to najlepsze, co mogło się przydarzyć mojemu przedszkolu. Dzień Smyka - z pełną odpowiedzialnością polecam!

MariaMama czteroletniej Małgosi

Bardzo cieszy mnie obecność Dnia Smyka w przedszkolu mojej córki. Małgosia ze względu na swoją chorobę musi ściśle przestrzegać określonej diety, a alergia na nabiał nie pozwala jej jeść ani pić niektórych rzeczy. Podoba mi się, że Dzień Smyka pozwala mi stale kontrolować, co dziecko je i czy przypadkiem jakiś posiłek nie jest dla niego niebezpieczny. Dzięki!

PiotrWychowawca grupy przedszkolnej

Wreszcie nie muszę spędzać wielu godzin na diagnozowaniu gotowości szkolnej każdego dziecka. Sterta papierów i niepotrzebnie marnowany czas. Z Dniem Smyka przeprowadzenie obserwacji dziecka jest proste i szybkie. Bardzo dobre rozwiązanie.

Zapoznaj się z naszą wyjątkową ofertą i przetestuj Dzień Smyka już dziś!
Aby otrzymać bezpłatną wersję prezentacyjną systemu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej.
Zobacz, jakie korzyści Dzień Smyka przyniesie Twojemu przedszkolu!
Grupa MAC S.A.
Copyrights by MAC
BEZPIECZEŃSTWO
1.
Zachowanie selektywności dostępu do danych – rodzic ma dostęp tylko do informacji o swoim dziecku, co rozwiązuje problem z przeglądaniem wersji papierowej,
2.
Automatyczne wylogowanie użytkownika po dłuższym braku aktywności w systemie,
3.
Historia przeprowadzonych operacji w systemie
4.
Użytkownicy mają dostęp tylko i wyłącznie do swoich danych
5.
Każde przedszkole posiada osobną i niezależną bazę danych
6.
Zastosowanie certyfikatu SSL
7.
Przeprowadzanie archiwizacji danych systemu - (1 raz w ciągu dnia)
8.
Kontrola nad wprowadzanymi danymi do bazydanych przez sumy kontrolne
np. wprowadzanie ocen
9.
Zabezpieczenie danych przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą, (regularne kopie bezpieczeństwa bazy danych),
Przed zakończeniem roku szkolnego dane mogą zostać zapisane na trwałym nośniku uprzednio wyeksportowanego pliku XML z danymi.
Prezentacja systemu Dzień Smyka
Jak wdrożyć system Dzień Smyka?
Jak wdrożyć system Dzień Smyka w Twoim przedszkolu?

To prostsze niż myślisz!
1.
Skontaktuj się z naszym konsultantem oświatowym na mac.pl/kontakt . Nasz konsultant oświatowy skontaktuje się z Toba i pomoże Ci w wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Formularz rejestracyjny możesz również wypełnić na stronie rejestracja.
2.
Na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail otrzymasz login i hasło dostępu do systemu. Będą to dane dla dyrektora przedszkola czyli Super Administratora.
3.
Zaloguj się do systemu i wprowadź dane swojego przedszkola. Dzień Smyka sam podpowie Ci, jak szybko i łatwo zarejestrować Twoje przedszkole.
4.
Po wprowadzeniu wszystkich informacji wygeneruj loginy i hasła dla wszystkich użytkowników systemu.
5.
Gratulacje! Możesz już rozpocząć pracę z systemem Dzień Smyka.
WYMAGANIE SYSTEMOWE
Aby korzystać z systemu Dzień Smyka potrzeby jest jedynie komputer z dostępem do Internetu - nie jest wymagana instalacja żadnego dodatkowego sprzętu ani oprogramowania. Wystarczy tylko aktualna wersja jednej z popularnych przeglądarek internetowych.
1.
Dostęp do Internetu
3.
Minimalna rozdzielczość monitora: 1024 x 768
4.
Adobe Reader 7.0 lub nowszy [pobierz]
(konieczny do wydruku dokumentów systemu Nasze Oceny - arkusze ocen, świadectwa, itp.)
5.
Włączona obsługa JavaScript